archief home

Archief 1982

1983 >
1982

Datum 05-09-1982
Corso nr. 41
Aantal wagens
Aantal toeschouwers
Juryleden M.Th. van Opdorp-Dijkstra, M.C.M. Aerts, A.C. van Buijtenen, J. Peeters en D. Pols
<
>
Uitslag
1.
Naam groep: Klein Zundert
Titel: La Camarque
Aantal punten: 457
Startnummer: 27
Ereprijzen: Erevlag & Ere-medaille + + definitief wisselbeker A.Csizik & D. Jongkind.
2.
Naam groep: Stuivezand
Titel: De Hengelaars
Aantal punten: 429
Startnummer: 23
Ereprijzen: Ere-medaille van de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant.
3.
Naam groep: Veldstraat
Titel: Charlie Chaplin
Aantal punten: 416
Startnummer: 14
Ereprijzen: Ere-prijs van de gemeente Auvers-sur-Oise & Figurantenprijs.
4.
Naam groep: Tiggelaar
Titel: Blad voor de mond
Aantal punten: 400
Startnummer: 20
Ereprijzen: Ere-prijs van de stad Knokke-Heist.
5.
Naam groep: Helpt Elkander
Titel: Parade
Aantal punten: 394
Startnummer: 12
Ereprijzen: Ere-prijs van de gemeente Wommelgem.
6.
Naam groep: Markt
Titel: Stars and Stripes forever
Aantal punten: 381
Startnummer: 26
Ereprijzen: Ere-prijs van de Zundertse Boomkwekersvereniging.
7.
Naam groep: Wernhout
Titel: Prehistorie
Aantal punten: 360
Startnummer: 21
8.
Naam groep: Molenstraat
Titel: Lente in Japan
Aantal punten: 336
Startnummer: 18
9.
Naam groep: Raamberg
Titel: De ballonvaarders
Aantal punten: 335
Startnummer: 28
10.
Naam groep: Laer-Akkermolen
Titel: Van speeldoos tot pierement
Aantal punten: 323
Startnummer: 17
11.
Naam groep: De Berk
Titel: De zondeval van Adam en Eva
Aantal punten: 312
Startnummer: 24
12.
Naam groep: Klein Zundert
Titel: De vier Heemskinderen
Aantal punten: 288
Startnummer: 5
13.
Naam groep: 't Stuk
Titel: Pierement
Aantal punten: 248
Startnummer: 11
14.
Naam groep: Achtmaal
Titel: Cumulolus
Aantal punten: 246
Startnummer: 6
15.
Naam groep: Klein-Zundertse Heikant
Titel: Wereld Natuur Fonds
Aantal punten: 242
Startnummer: 15
16.
Naam groep: Helpt Elkander
Titel: Black and white minstrel show
Aantal punten: 232
Startnummer: 3
17.
Naam groep: De Lent
Titel: Koningin van wind en vuur
Aantal punten: 224
Startnummer: 8
18.
Naam groep: Poteind
Titel: De vier elementen
Aantal punten: 219
Startnummer: 2
18.
Naam groep: 't Kapelleke
Titel: Ballet
Aantal punten: 219
Startnummer: 9
Overige Foto's Hussel
Overige Foto's Hussel
Juryrapport algemeenEen buitengewoon mooi corso, zoals de Stem schreef ‘mooier dan ooit’!
De puntenwaardering geeft aan, dat voor wat de jury betreft er duidelijk sprake was van een ‘top-vier’, waaruit uiteindelijk en voor de jury unaniem, La Camarque als winnaar van dit corso naar voren kwam.
Verder wil de jury een kanttekening plaatsen bij het verschijnsel van wat genoemd kan worden ‘een te groot beroep doen op een ontwerper’. Johan Maas was de ontwerper van 5 wagens!
Naar de mening van de jury teveel van het goede en vrijwel ondoenlijk.
Het is dan ook duidelijk te konstateren, dat bij de bouw van de wagens ‘op kritieke momenten’ de hand van de ontwerper ontbroken heeft.
Het leveren van een goed ontwerp, op basis van een interessant onderwerp, is slechts een goed uitgangspunt voor een succesvolle presentatie, maar garandeert die, naar de mening van de jury, niet.
De uitvoering van een ontwerp vraagt om een intense begeleiding. Het is moeilijk, zo niet ondoenlijk op vijf plaatsen tegelijk te zijn en dat wreekt zich in de uiteindelijke presentatie. Het niveau van het corso komt zo hoog te liggen, dat de jury vaak slechts in de details de zowel vormgevende als uitvoerende verschillen moet zoeken in de puntenwaardering.

Tenslotte wil de jury een opmerking maken over de toepassing van ‘andere materialen’ en dan niet in de details maar op wezenlijke onderdelen van een presentatie.
Een toepassing, zoals die met name opviel bij de wagen Stars and stripes forever.
Het lijkt de jury, dat de organisatie van het corso op dit punt een principiële uitspraak moet doen, wil dit in de toekomst niet tot beoordelingsmoeilijkheden leiden.
Van het gebruik van zaden naar papiermaché is niet zo’n grote sprong. Een dergelijke ontwikkeling kan dan evenzeer z’n effekt krijgen naar de toepassing van figuratie. De jury wil dit punt –zo nodig- nader toelichten.

Afsluitend heeft de jury zich afgevraagd, mede met het ook op de hiervoor geschetste problematiek van het ‘overvragen’ van ontwerpers, of de instelling van een aanmoedigingsprijs voor nieuwe jonge ontwerpers een zinvol idee zou kunnen zijn.
Samenvattend het jury-rapport kan worden gesteld, dat de jury unaniem was in de vaststelling van de eind-klassering.