archief home

Wirwar

2005
2005
<
>
<
>

Van Hassel

Titel: Wirwar
Categorie: Wagen
Jaar: 2005
Buurtschap: Klein-Zundertse Heikant
 
Ontwerper(s): Erik van Elsacker
René Jochems
Aart-Jan Borrias
 
Startnummer: 6
Prijs: 1
Punten: 518
Ereprijzen: 2e publieksprijs
Juryrapport
Waar hebben we een realistisch beeld eerder in alle aspecten zo in perfectie uitgevoerd gezien? De ruimtelijke en plastische uitvoering van het beeld dat deze wagen combineerde met een levensecht kleurgebruik, maakte deze wagen een lust voor het oog. In zekere zin vertoonde het beeld irrealistische kenmerken, de wirwar, de slangenkuil, liet een zekere abstractie zien. De uiteinden van de slangvormige halzen waren onmiskenbaar realistische giraffen. De ritmiek van deze halzen onderstreepte als muziek dit dynamisch en plastisch spel van vormen en gesuggereerde beweging. Zij maakten een intrinsieke kracht zichtbaar en zelfs voelbaar. Het spannende van deze wagen zat hem niet uitsluitend in de treffende realistische weergave van de giraffen, maar in de totale vorm van de wagen: de spanning en de kracht, die werden uitgebeeld, waarmee al die giraffen uit één knoop wilden ontsnappen. Dat kreeg iets heftigs, iets paniekerigs, iets vol beweging, iets dat ook enig medelijden opwekte. Het is beslist een compliment voor ontwerpers en bouwers, dat zij erin slaagden om iedere giraffenek een eigen spanning mee te geven door optimaal gebruik te maken van de kleurvlakken en de manenrichel, waarmee de tordures licht, maar wel realistisch werden versterkt. Plastisch zeer sterk en mooi van kleurgebruik met … een hoog knuffelgehalte.