archief home

Archief 2000

2001 >
2000

Datum 03-09-2000
Corso nr. 59
Aantal wagens 17
Aantal toeschouwers
Juryleden
<
>
Uitslag
1.
Naam groep: Klein Zundert
Titel: Doorsnede
Aantal punten: 505
Startnummer: 5
Ereprijzen: Meest vernieuwend
2.
Naam groep: Tiggelaar
Titel: Computerbody
Aantal punten: 494
Startnummer: 17
3.
Naam groep: 't Stuk
Titel: 8.725
Aantal punten: 484
Startnummer: 7
Ereprijzen: Hoogste stijger
4.
Naam groep: Veldstraat
Titel: The aboriginal dreaming
Aantal punten: 459
Startnummer: 13
5.
Naam groep: Wernhout
Titel: Promenade
Aantal punten: 457
Startnummer: 4
6.
Naam groep: Laarheide
Titel: Galea del Drago - een slavengalei
Aantal punten: 455
Startnummer: 14
7.
Naam groep: Helpt Elkander
Titel: Spelende gedachten
Aantal punten: 442
Startnummer: 8
8.
9.
Naam groep: 't Kapelleke
Titel: Waar de ster bleef stille staan
Aantal punten: 423
Startnummer: 11
10.
Naam groep: Markt
Titel: Flower power
Aantal punten: 398
Startnummer: 16
11.
Naam groep: Laer-Akkermolen
Titel: De Poesjenellekelder
Aantal punten: 392
Startnummer: 6
12.
Naam groep: Achtmaal
Titel: Ge-enna (hel)
Aantal punten: 389
Startnummer: 15
13.
Naam groep: Raamberg
Titel: De zeven wereldwonderen
Aantal punten: 356
Startnummer: 10
14.
Naam groep: Stuivezand
Titel: Het offer der Maya's
Aantal punten: 353
Startnummer: 2
15.
Naam groep: Poteind
Titel: Raket naar de maan
Aantal punten: 350
Startnummer: 9
16.
Naam groep: Klein-Zundertse Heikant
Titel: Freeze!
Aantal punten: 345
Startnummer: 1
0.
Naam groep: De Berk
Titel: Eerste indrukken
Aantal punten: 0
Startnummer: 12
Bijzonderheden: Buiten klassering, heeft niet de hele route volbracht. In de jury-uitslag zou deze wagen op de 4e prijs geëindigd zijn (466 punten).
Juryrapport algemeenAls gevolg van de gewijzigde jurering en misverstanden omtrent de beschikbare hulpmiddelen daarbij, is door de jury geen verslag opgesteld ten aanzien van het corso 2000.

Vanuit het overleg tussen jury en ontwerpers op 15 november 2000 in CC van Gogh is onderstaande rapportage opgesteld. Daarbij is niet getracht een volledig verslag van de totale bijeenkomst te maken, maar zijn met name weergegeven de indrukken zoals die door individuele juryleden werden verwoord, alsmede in een aantal gevallen reacties van de betreffende ontwerpers. Daarbij hebben we ons veelal beperkt tot korte opmerkingen en steekwoorden. Daarnaast hebben we een aantal algemene opmerkingen opgenomen die tijdens deze bijeenkomst geplaatst werden.

Algemene opmerking: Opnieuw hoog niveau. Geen gillende uitschieters. Hoog gemiddelde. Kwalitatief uitstekend. Toch kritische beoordeling. Totaal iets matter, minder vondsten.

Ellen Jansen: Instapbare kunst is kunst die voor een groot publiek direct toegankelijk is en direct herkend wordt. Het gaat een stap verder als die kunst uit zichzelf een bepaalde spanning kent en oproept. Nog een stap verder gaat de kunst waarnaar door het grote publiek langer gekeken moet worden of die meerdere keren gezien moet worden voordat de kwaliteit herkend wordt.

Maandagavond was ik op de veiling. De eerste prijs gaf me een kado. Staand ‘in’de wagen ging ik daar helemaal in op. Duidelijk een wagen waarvoor het publiek meer gelegenheid zou moeten hebben deze te bekijken en te beleven.

Het is verdomd moeilijk om anekdotische wagens van hoog niveau te bouwen, en dus knap als dat lukt.

Hijg niet achter de jury aan! Vernieuw!

Licht is erg bepalend, standpunten evenzo.

De kunst is om kunstjes toe te passen zonder dat die als zodanig opvallen.

Fritz Schremmer: Wat ik nu zie (dia’s, video) is niet wat ik op corsozondag gezien heb. Standpunten zijn erg bepalend. Dat van de jury is niet dat van de fotograaf. Bovendien kijken we hier toch naar een andere schaal. We hoeven ons als jury niet te verantwoorden over de klassering van twee wagens ten opzichte van elkaar. Evenmin over de waardering van kwaliteit van bepaalde aspecten, de jury kijkt door haar eigen bril. Tijdgebrek is wel een probleem voor een goed overwogen klassering van de laatste wagens.

Willem Brandt: Rangorde aanbrengen geschiedt in een korte tijd. Aandacht gaat daarbij vooral uit naar de top. Begrip voor teleurstelling bij bepaalde klasseringen, maar ligt opgesloten in systematiek. Begrip voor ontevreden gevoel in onderste regionen, langere discussie had wellicht tot een andere rangorde geleid.

Frans Vierstraete: Bij het bepalen van de volgorde kijken we wel degelijk naar alle wagens. Dit jaar moeilijk als gevolg van ontbreken juiste hulpmiddelen.