archief home

Uit de verf

2003
2003
<
>
<
>

Van Hassel

Titel: Uit de verf
Categorie: Wagen
Jaar: 2003
Buurtschap: Tiggelaar
 
Ontwerper(s): Johan van Trijp
Marc van Beek
 
Startnummer: 10
Prijs: 3
Punten: 493
Ereprijzen: Rabobank Van Gogh-prijs
Juryrapport
De harde verfkleuren geven de wagens een sterke expressie. Een aandachtstrekker. Dat was op het veilingterrein al duidelijk. De kunstmatig aangebrachte kleur in de dahlia’s mag voor dit ontwerp en dit thema wel, vindt de jury. Tegelijkertijd was de jury het er unaniem over eens, dat het kunstmatig kleuren van dahlia’s geen aanmoediging verdient bijvoorbeeld in een vernieuwingsprijs. Het leverde het corso al extra publiciteit op en in dit opzicht verdienen ontwerpers en buurtschap een compliment van het Corsobestuur. De overweging van de jury was, dat degene die voor Van Gogh een hommage wil, ook de vrijheid moet hebben om een compleet spectrum aan kleuren in al zijn felheid te gebruiken. Dat heeft het buurtschap knap gedaan.

Het kostte wat moeite om de tubes te herkennen. Ook de kleuren die uit de tubes kwamen overtuigden niet allemaal in hun kleurstelling. Maar deze kleurnuances gaven wel een geheel eigen sfeer aan de drie afzonderlijke figuren gaven en laten een sterk expressief schouwspel zien.

De vormen van de figuren waren opvallend. De prachtige draaiing van de figuren. De beweging van de verferupties uit de kleurloze, dode tubes, die zich voortzet in kleurrijke aders en overgaat in spierbundels en tenslotte in mensfiguren. Dat allemaal met de oorspronkelijke beweging van de eruptie uit de tube. De figuren nodigen het publiek uit en lijken te zeggen : ‘Blij, dat ik u ontmoet!’.

In de achtereenvolgende figuren is ook nog een evolutie te zien. De eerste nog nauwelijks mens, de ogen half gesloten, de blik naar binnen gekeerd, het lichaam weinig ontwikkeld. De laatste figuur daarentegen meer een overtuigend menselijke beeltenis. De ogen wijd open, de lange arm en hand naar de toeschouwer uitgestoken, alsof hij node van je afscheid neemt en het jammer vindt dat de ontmoeting van zo’n korte duur is geweest. Een sterk theatraal aspect.