archief home

De twist

2003
2003
<
>
<
>

Van Hassel

Titel: De twist
Categorie: Wagen
Jaar: 2003
Buurtschap: Klein Zundert
 
Ontwerper(s): Huub van Caam
Pieter Meeuwissen
 
Startnummer: 17
Prijs: 2
Punten: 497
Ereprijzen: 1e publieksprijs
Juryrapport
Hier verraadt de wagen niet onmiddellijk welk hoofdthema de toeschouwer te zien krijgt. De sterk expressief vorm gegeven Tahitiaanse schonen (waarbij jammer genoeg de invloed van het Katholieke Zuiden de onschuld van het naakt verborg) trekken de aandacht, zijn uitnodigend en maken nieuwsgierig. Maar zij vormen de figuranten in het tafereel waar het om gaat. Waar het om gaat ziet de toeschouwer als de wagen passeert. Gauguin torent hoog uit boven de tweede figuur, die Van Gogh blijkt te zijn. De spanning tussen de beide wagens, of liever gezegd tussen de beide figuren is aan alles te merken. De ogen van beide schilders spreken de emotie uit die bedoeld wordt. Het spel van lijnen en kleuren versmelten de beelden van elke wagen tot één indrukwekkend tafereel. Het belangrijkste gedeelte van de wagens vormen wellicht de beide handen en de ruimte daartussen. Op die open plek lijkt de spanning tussen de beide vormelementen te knetteren. Knap om ook de beide wagens in hun beweging door de straten de juiste afstand te laten houden. Want dat die afstand bepalend is voor het totale beeld is iedereen wel duidelijk.

Het kleurgebruik op de gezichten (elk met hun eigen expressie vorm gegeven door de Van Gogh-penseelstreek in het gezicht van Van Gogh en de Gauguin-penseelstreek in dat van Gauguin), de anatomie van de handen, het fantastisch tikwerk zijn verder nog opvallende details, die de schoonheid van deze wagen(s) onderstrepen.

Hier vormen de zonnebloemen juist wel een waardig afscheid van het publiek. Ze benaderen niet alleen de wijze waarop Van Gogh zijn zonnebloemen graag schilderde, maar representeren ook de aanleiding tot de twist tussen de beide schilders. Tot slot een compliment voor deze wagen, die vanuit alle gezichtspunten aantrekkelijk blijft.